DıŸ cephe mantolama nasıl yapılır?

1.DıŸ cephe mantolama nasıl yapılır?

*Uygulamaya baŸlamadan önce yüzey toz ve yaŸ gibi yapıŸmayı önleyici maddelerden arındırılmalı, gerekli dıŸ yüzey tamirleri yapılmalıdır.
*Uygulama yapılacak yüzey düzgün deŸil ise, yalıtım levha kenarları çerçevelenerek, ortası öbekli olacak Ÿekilde yapıŸtırıcı uygulanır. Öbeklerin dübel uygulanacak bölgelerin tam altına gelecek Ÿekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir.
*Uygulama yüzeyi düzgün ise, yapıŸtırma malzemesi, diŸli mala ile yalıtım levhasının tüm arka yüzeyine uygulanır.
*YapıŸtırma malzemesi kuruduktan sonra (yaklaŸık 24 saat) dübeller, uygulamanın özelliŸine göre yüzeye uygulanır.
*Tüm köŸelere, seçilmiŸ uygun köŸe profili monte edilir.
*Detayda dilatasyon var ise, düŸey dilatasyonlar genleŸme profilleri ile geçilir.
*Bu iŸlemlerden sonra yalıtım levhası yüzeyine sıva malzemesi, yaŸ üzeri yaŸ metodu ile uygulanır. Sıva kurumadan, danatı filesi sıvaya monte edilir.
*Kuruma gerçekleŸmeden 2.kat sıva, fileli 1.kat sıva üzerine uygulanır. 1. kat sıvanın en az 2 mm, 2.kat sıvanın en az 1 mm olmasına dikkat edilmeli
ve donatı filesi yüzeye yakın bir konumda olmalıdır.
*Sıva malzemesi kuruduktan sonra dekoratif dıŸ cephe kaplaması yüzeye uygulanır.
*Dekoratif dıŸ cephe kaplaması kuruma süresini tamamladıktan sonra akrilik esaslı dıŸ cephe boyası ile sistem tamamlanır.

2.DıŸ cephe mantolama malzemeleri nelerdir?

BaŸlıca Isı Yalıtım Malzemeleri

*Expande Polistren (EPS) Isı Yalıtım Levhaları
*Ekstrude Polistren (XPS) Isı Yalıtım Levhaları
*TaŸ Yünü Isı Yalıtım Levhaları
*Sprey Poliüretan Sert Köpük
*Cam Yünü
*AhŸap Yünü Levhalar
*Cam KöpüŸü
*GenleŸtirilmiŸ Mantar Levhalar

3.DıŸ cephe mantolama fiyatları nelerdir?

Mantolama fiyatları malzemenin çeŸidi, niteliŸi, kalınlıŸı uygulama yapılacak alanın büyüklüŸü yapının cephesinin yüzeyine baŸlı olarak deŸiŸiklik göstermektedir; kesin bir fiyat belirlemek mümkün deŸildir. Ortalama olarak 10 daireli, 4katlı, 4 cephesi açık bir binada 4cm eps mantolama uygulaması 25-30 bin TL arasında olmaktadır.

4.DıŸ cephe ısı yalıtımı nedir?

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için dıŸarıdan yapılan iŸleme "dıŸ cephe ısı yalıtımı" denir.

5.Apartman yönetimleri dıŸ cephe mantolama (ısı yalıtımı) kararını nasıl alır?

Daha önce ısı yalıtımı kararı için oybirliŸini gerekli kılan 637 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi 18.04.2007 tarihinde, 5627 Sayılı Enerji VerimliliŸi Kanunu'nun 16. maddesi gereŸince deŸiŸtirildi. Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki (KMK) bu deŸiŸikliŸe göre, artık yalıtım kararı almak kolaylaŸtı. Çünkü bugüne kadar binaya yalıtım yaptırmak için oybirliŸi gerekirken artık oyçokluŸu ile karar alınabiliyor. 10 DAİRENİN 6'SI İSTİYORSA GEÇERLİDİR. Yani 10 daireli bir binada 6 kiŸinin "evet" demesi durumunda geriye kalan 4 kiŸi bu karara uymak zorunda... "Ben olumsuz oy verdim, gidere karıŸmam ya da benim bölümüme yalıtım yapmayın" deme Ÿansı da yok. Üzerine düŸen gidere katılmayanlar, KMK'nın 20. maddesi gereŸince yüzde 5 gecikme faizi talepli icra takibi ile karŸı karŸıya kalacak.

6.DıŸ cephe mantolama ne kadar yakıt tasarrufu saŸlar?

Isı yalıtımı yapılmıŸ olan bir binada ısıtma ve soŸutma masrafları, yalıtım yapılmamıŸ bir binaya oranla en az yüzde 50 azalıyor. Bu da kıŸın yakıt faturalarında yazın ise klima ve soŸutuculardan kaynaklanan yüksek elektrik faturalarında her ay yarı yarıya azalma demek.

7.Binaların dıŸ cephe ısı yalıtımları ile ilgili yasal zorunluluklar nelerdir?

Eski ve yeni binalar 2011 yılından itibaren ısı yalıtımı yaptırmak zorundadır. Yeni binalar 1 yıl içinde mevcut binalar ise 2017 yılına kadar ısı yalıtımı yaptırmak zorundadır.

Web Hizmetleri : Yeni Cozum
YeniCozum Web tasarım YeniCozum