Yalıtım
Sel Yapı Isı İzolasyonu

Isı İzolasyonu

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan iŸleme "ısı yalıtımı" denir.

 

Sel Yapı
 
Sel Yapı Su İzolasyonu

Su İzolasyonu

Yapıya suyun giriŸini engelleyerek yapı ve yapı elemanlarının güvenliŸini saŸlamak, konforlu ortamlar oluŸturmak için kullanılan malzemelerin bileŸkesidir.

 

Sel Yapı
Sel Yapı Ses Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı; yaŸanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve uygun kullanım koŸulları oluŸturmak amacı ile yapılan uygulamalardır.

 

Sel Yapı
Sel Yapı Yangın İzolasyonu

Yangın İzolasyonu

Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda gerçekleŸtirilen uygulamalara yangın yalıtımı denir.

 

Web Hizmetleri : Yeni Cozum
YeniCozum Web tasarım YeniCozum