Fugalı Mantolama

Fugalı mantolama , 3,5 cm kalınlıŸında EPS levhalar üzerine akrilik ve mineral malzemeler ile kaplanmıŸ bir dıŸ cephe mantolama ve dekorasyon malzemesi. Ürün, isteŸe baŸlı olarak farklı ölçülerde üretilebiliyor. Standart olarak üretilen malzemenin boyutları 3,5 cmx46 cmx200 cm olarak geçiyor. 200 cm'lik malzeme boyu standart, diŸer ölçüler ise deŸiŸtirilebiliyor. Fuga aralıkları 18 cm. Fugalı levhalar birbirlerine geçmeli bir Ÿekilde üretiliyor. Teknik veriler bazında 3,5 cm'lik bir EPS levha, ortalama bir binanın ısı yalıtımında % 42 - % 63'e kadar tasarruf saŸlıyor.

Kaplama olarak ise 6 çeŸit kimyasal ve çeŸitli mineraller kullanılıyor. Bu kimyasalların doŸaya dönüŸümü olmadıŸı için zor hava Ÿartlarına dayanımları yüksek. Ayrıca hiçbir hava koŸulundan etkilenmiyor. Bu sayede EPS levha üzerinde dayanıklı bir kaplama malzemesi oluŸturuyor.

Uygulama žekli
EPS levhalar m²'ye 4-5 kg foamboard yapıŸtırıcı kullanılarak cepheye yapıŸtırıldıktan sonra her plaka 3 yerinden dübelleniyor. Ek yerleri ve dübel yerlerine gerekli rötuŸlar yapıldıktan sonra üzeri grenli kaplama ile kaplanıyor.

Grenli kaplama: Kuvars taneciklerinden oluŸan, tekstürlü, iç ve dıŸ mekanlar için kullanılan bir malzeme. Sıvalı, beton, mozaik yüzeylerde, ısı yalıtım sistemlerinde (mantolama) ve kendini taŸıyan eski yüzeylerde uygulanabiliyor. Formülasyonu sayesinde nefes alma, güneŸ ıŸınlarına dayanıklılık, su iticilik ve yıkanabilme özelliklerine sahip. Yüzeye çok iyi nüfuz ediyor ve uzun ömürlü.

Isı Yalıtımında EPS
. Yüksek ısı yalıtımı saŸlıyor.
. Yüksek basınç mukavemeti var.
. Boyutsal stabil.
. B1 yangın sınıfı

Web Hizmetleri : Yeni Cozum
YeniCozum Web tasarım YeniCozum