Mantolama

Daha önce ısı yalıtımı kararı için oybirliŸini gerekli kılan 637 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi 18.04.2007 tarihinde, 5627 Sayılı Enerji VerimliliŸi Kanunu'nun 16. maddesi gereŸince deŸiŸtirildi. Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki (KMK) bu deŸiŸikliŸe göre, artık yalıtım kararı almak kolaylaŸtı. Çünkü bugüne kadar binaya yalıtım yaptırmak için oybirliŸi gerekirken artık oyçokluŸu ile karar alınabiliyor. 10 DAİRENİN 6'SI İSTİYORSA GEÇERLİDİR. Yani 10 daireli bir binada 6 kiŸinin "evet" demesi durumunda geriye kalan 4 kiŸi bu karara uymak zorunda... "Ben olumsuz oy verdim, gidere karıŸmam ya da benim bölümüme yalıtım yapmayın" deme Ÿansı da yok. Üzerine düŸen gidere katılmayanlar, KMK'nın 20. maddesi gereŸince yüzde 5 gecikme faizi talepli icra takibi ile karŸı karŸıya kalacak.

Isı Yalıtımının Faydaları
. Hava kirliliŸini önlüyor.
. Ortamda homojen ısı daŸılımı elde ediliyor, konfor Ÿartları saŸlanıyor.
. Isıtma ve soŸutma uygulamalarında yakıt, elektrik ve iŸletme giderleri azaltılarak tasarruf saŸlanıyor.
. Isı yalıtımı ile kayıplar kazanca dönüŸüyor. Bu sayede daha küçük kapasiteli ısıtma ve soŸutma cihazları seçilebiliyor ve yatırım giderleri ciddi ölçüde azaltılıyor.
. DoŸal kaynak israfı azalıyor, ozon tabakası delinmiyor ve sera etkisi azalıyor.
. Binadaki sıva hatalarını gizliyor

Web Hizmetleri : Yeni Cozum
YeniCozum Web tasarım YeniCozum